Ako vybrať najlepšiu filtráciu pre bazén

Bazénové filtre sú tou najzakladanejšou zložkou čistoty vášho bazéna. Aj keď chlór a iné dezinfekčné prostriedky zabíjajú baktérie a iné kontaminanty, jedine filter ich skutočne odstraňuje z vody. Bez filtra by sa voda z bazéna zakalila a zaplnila rôznymi špinavými časťami. A to by už nebolo veľmi zábavné plávanie.

Ako si teda vybrať ten najlepší? Aj keď nejde o to, ktorý z nich je najlacnejší, aj cena bude pri výbere zohrávať svoju úlohu. A iste budete chcieť filter, ktorý zachytí nečistoty, bude sa ľahko čistiť a udržiavať a vydrží dlhšie než len niekoľko sezón. V nasledujúcich riadkoch vám preto s hľadaním toho správneho pomôžeme.

vyberomat sk pool filtration
vyberomat sk pool filtration

Typy bazénových filtrov

Prvým krokom pri výbere najlepšieho filtra je vedieť, aké sú vaše možnosti. Máte na výber tri typy filtrov: pieskové, kartušové (kazetové) a kremelinové. Tieto základné typy sa odlišujú cenou, frekvenciou ich výmeny a rýchlosťou filtrácie. Skôr, ako si rozoberieme tieto dôležité faktory v súvislosti s filtráciou, je určite dobré povedať si, čo je to mikrón.

Mikrón

Filtre do bazénov merajú veľkosť znečisťujúcich látok, ktoré sú schopné odstrániť, v mikrónoch. Je to skratka pre mikrometer, čo je jedna milióntina metra. Predstavte si, že jeden ľudský vlas má priemer 0,05 milimetra, a to je až 50 mikrónov. Bežné baktérie majú veľkosť asi 2 mikrónov. Kvalitu filtra teda viete posúdiť aj podľa toho, aké malé čiastočky dokáže z bazéna odstrániť.

Či už chlór usmrtí všetky baktérie alebo nie, baktérie a iné kontaminanty je možné odfiltrovať iba vtedy, ak filtračné médium – materiál, ktorý v skutočnosti vykonáva filtráciu, je dosť jemné na to, aby všetky tieto malé častice nazhromaždilo a odstránilo.

Pieskové filtre

Ak máte dobrý rozpočet a chcete tráviť minimálny čas údržbou, pieskový filter je pre vás tou najlepšou voľbou. Je tiež optimálny pre veľké bazény, pretože sa nebude upchávať tak ľahko ako iné filtre.

Vaše bazénové čerpadlo nasáva vodu z odstrediviek a potom ju vtláča cez veľkú filtračnú nádrž plnú piesku. Štandardným médiom použitým vo vnútri nádrže je kremičitý piesok. Zachytáva častice väčšie ako 20 mikrometrov.

vyberomat sk pool filtration
vyberomat sk pool filtration

Pretože oxid kremičitý zachytáva častice 20 mikrometrov alebo väčšie, budete musieť do bazéna použiť aj dosť chémie. Ak totiž vo vašom bazéne nebude dostatok dezinfekčného prostriedku na usmrtenie malých 2-mikrónových baktérií, nezachytí ich ani váš pieskový filter a vo vašom bazéne sa budú baktérie vznášať spolu s vami.

Kremičitý piesok môžete v prípade potreby vymeniť aj za iné médium, napríklad zeolitový piesok. Ten má kryštalický tvar, ktorý prirodzene zachytáva menšie častice ako kremičitý piesok. To zlepšuje čistotu vody a vyžaduje menej časté spätné preplachovanie. Inou alternatívou je filtračné sklo, čo je jemne drvené recyklované sklo. Nemusíte sa báť porezania – je úplne hladké. Má negatívny elektrický náboj, ktorý priťahuje pozitívne nabité častice, napríklad železo a mangán a filtruje nečistoty už od 5 mikrónov. Vydrží tiež až trikrát dlhšie ako bežný pieskový filter.

Výhody pieskového filtra

 • Nižšia cena
 • Nenáročný na údržbu
 • Do prvej výmeny vám piesok vydrží päť až sedem rokov
 • Účinnosť filtrácie môže byť zvýšená pomocou alternatívnych médií

Nevýhody pieskového filtra

 • V základnom vybavení filtruje až nad 20 mikrónov – najmenej účinná forma filtrácie
 • Splachovanie a oplachovanie odpadovej vody
 • Tlak vody znižuje účinnosť filtra

Kartušové filtre

Aj keď sú zvyčajne o niečo drahšie ako pieskové filtre, kartušové, resp. kazetové filtre sa rovnako ľahko udržiavajú a sú efektívnejšie, pokiaľ teda nemáte príliš veľký bazén.

Vo vnútri nádrže, ktorá je o niečo menšia ako u ich pieskových konkurentov, sa nachádza plastový valec obklopený polyesterovým filtračným médiom. Vo filtri sa zachytávajú nečistoty s veľkosťou už od 10 mikrónov a prečistená voda potom smeruje späť do bazéna.

vyberomat sk pool filtration
vyberomat sk pool filtration

Kazety sú energeticky efektívne a lacné. Keď filter nazhromaždí nečistoty, bude ho potrebné vyčistiť. Namiesto opláchnutia stačí jednoducho vybrať kartušu z nádrže a ostriekať ju hadicou, aby sa odstránili zvyšky a nečistoty.

Príležitostne ju bude potrebné ošetriť aj čistiacim prostriedkom na filtre a pravidelne ju treba namáčať do zriedenej kyseliny muriatovej alebo do chemického čistiaceho roztoku pre bazénové filtre. Aj keď je to pre vás trochu fyzicky náročnejšia práca ako prepláchnutie, plytvá menej vodou.

Výhody kartušového filtra

 • Filtruje kontaminanty už od 10 mikrónov
 • Žiadne spätné preplachovanie; menej odpadu
 • Funguje dobre pri nízkych otáčkach, napríklad pri čerpadlách s premenlivou rýchlosťou

Nevýhody kazetového filtra

 • Viac práce ako u pieskových filtrov
 • Vydrží iba 2 až 3 roky
 • Hĺbkové čistenie je potrebné 1 až 2-krát ročne

Kremelinové filtre

Je to síce najnákladnejšia možnosť spomedzi bazénových filtrov a tiež dosť náročná na údržbu. Na druhej strane filtruje aj tie najmenšie častice už od veľkosti častíc 5 mikrónov.

Kremelinové filtre sú filtračné nádrže, ktoré obsahujú mriežky pokryté drobným bielym práškom. Prášok sa vyrába z drvených fosílnych zvyškov drobných vodných organizmov nazývaných diatomy. Táto prášková látka sa nachádza aj v antipesticídoch, kozmetike a dokonca aj v zubných pastách, ale pre kremelinové filtre je spracovaná tak, aby fungovala ako filtračné médium. Ale určite tento prášok do bazéna svojvoľne len tak nesypte.

Tento typ filtrov sa čistí rovnako ako pieskové filtre. Po prepláchnutí budete do filtra musieť doplniť spomínaný prášok. Mali by ste to robiť aspoň raz ročne. Pre výmenu prášku a osadenie filtra nanovo budete musieť použiť veľké množstvo vody, aby sa vytvorila suspenzia, ktorá bude vyzerať ako tenký krémový roztok. Najlepšie je nechať bazénové čerpadlo prúdiť po celú noc. Je tiež dôležité, aby ste dbali na svoju bezpečnosť. Pri manipulácii s práškom zabráňte náhodnému vdýchnutiu chemikálie použitím rúška alebo masky.

Výhody kremelínových filtrov

 • Filtruje kontaminanty už od 5 mikrónov
 • Prášok možno pridať do bazénového zberača
 • Na čistenie nie sú potrebné žiadne žieravé chemikálie

Nevýhody kremelínových filtrov

 • Filter s najvyššou cenou
 • Pomerne náročné čistenie každý rok
 • Mriežky je potrebné vymieňať každé 2 až 3 roky
 • Pre nadzemné bazény sú takéto filtre takmer nedostupné
 • Preplachovanie môže byť obmedzené miestnymi nariadeniami
 • Prášok môže byť pri vdýchnutí škodlivý

Na veľkosti záleží

Bazénový filter a bazénové čerpadlo idú spoločne ruka v ruke. Filter nemôže fungovať bez toho, aby čerpadlo nedokázalo cez neho pretlačiť vodu. Ak čerpadlo nebude mať správnu veľkosť vhodnú pre váš bazén, nebude fungovať správne ani filter. Dôležitá je aj veľkosť filtra. Prietok filtra musí byť dimenzovaný vzhľadom na silu čerpadla.

Údržba filtra

Pretože hrá tak dôležitú úlohu pri udržiavaní čistoty bazéna, je nevyhnutné udržiavať filter bazéna v dobrom stave. Pri práci filtra môžete naraziť na rôzne problémy. Je dobré vedieť ich rozpoznať a ešte lepšie je vedieť ich vyriešiť.

Úniky vody

Všimli ste si, že okolo filtra preteká voda? Síce to nespôsobí výrazný pokles hladiny vo vašom bazéne, ale časom by sa tento problém mohol zhoršovať. V takom prípade skontrolujte, či nie sú v nádrži filtra nejaké trhliny. Na istý čas by ste to mohli vyriešiť tesnením, ale v prípade väčšej škody bude jednoducho potrebné nádrž alebo filter vymeniť.

Problém s obehom vody

Ak sa vám zdá, že filter funguje len v určitých krátkych cykloch, môže byť problém s prietokom vody. Je to ten istý problém, aký sme naznačili v súvislosti s harmóniou čerpadla a filtra. Ak je čerpadlo príliš silné, filter nebude pre váš bazén dostatočný. Ak je filter dostatočne veľký, potom treba zvážiť spätné prepláchnutie filtra. Ďalším problémom môže byť upchatie filtra riasami alebo dokonca opotrebenie, ktoré by malo za následok výmenu filtra.

Filtračné médium v bazéne

Nie je to neobvyklý stav. V prvom rade skontrolujte skrutky, ktoré držia filter na mieste. Ak sú voľné, mohli by častice uniknúť do bazéna. Ak nie sú, hľadajte iné príčiny. U pieskového filtra by mohla byť poškodená stúpačka, v prípade kremelínových filtrov by mohlo dôjsť k poškodeniu mriežky.

Problémy s tlakom vody

Kontrola tlakomeru by mala byť súčasťou vašej pravidelnej údržby bazénu. Problémy s tlakom vody môžu ovplyvniť výkon filtra vášho bazéna.

Ak je tlak príliš nízky, niekde pred filtrom môže dôjsť k zablokovaniu systému. Ak je tlak príliš vysoký, v určitom bode za filtrom môže dôjsť k zablokovaniu.

Dôkladne skontrolujte filtračný systém a zistite, či nie je upchatý, a ak je to potrebné, vyčistite ho. Ak je filter čistý, skontrolujte spätný ventil, či je otvorený na doraz.

Aký filter je teda najlepší?

Jednoducho povedané, najlepší filter je ten, ktorý je najlepší pre váš konkrétny bazén. Môžete sa rozhodnúť, že miniete menej peňazí za údržbu a menej efektívny filter. Alebo investujte viac a získate lepšie filtrovanie, čistejšiu vodu, hoci to môže stáť viac námahy a nákladov. Je to naozaj na vás, čo je najlepšie s ohľadom na váš čas a rozpočet.

Nezáleží na tom, aký filter vyberiete, nezabudnite, že udržanie chémie vody v rovnováhe znamená polovicu úspechu k dokonale čistému bazénu. Vykonávajte pravidelné čistenie a údržbu a zaručíte, že vám filter vydrží v dokonalom stave po mnoho rokov, nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek typ.

Vložiť komentár

Pin It on Pinterest