Návod ako na správne triedenie odpadu

Napriek tomu, že sa Slovensko v triedení odpadu zlepšuje, stále je množstvo ľudí, ktorí nevedia ako na to. Preto sme si pre vás pripravili tento článok, v ktorom vám ponúkame návod, ako na správne triedenie odpadu.

Separovanie odpadu na Slovensku

Separovanie na Slovensku každoročne postupuje dopredu. Svedčia o tom štatistiky, kde sa uvádza, že v súčasnosti separuje odpad až 92 % obyvateľov. Najviac triedeným odpadom je plast. Ten separuje približne 80 % ľudí. Zároveň je plast aj najväčším odpadovým materiálom v domácnostiach. Ďalšie priečky si získava sklo (72 %) a papier (70 %). Najhoršie je na tom bioodpad, a to aj napriek tomu, že je jeho separovanie povinné od roku 2021.

vyberomat sk separovanie odpadu
vyberomat sk separovanie odpadu

Prečo je separovanie a recyklovanie odpadu dôležité?

Znečistené životné prostredie vplýva na každého jedného človeka na našej planéte. Nehovoríme len o estetickej stránke. Ubližujeme tým našej prírode, ktorá nám to môže nakoniec zrátať. Pokiaľ chceme zmenu, musíme začať od seba. Každý môže svojim dielom prispieť k čistejšiemu prostrediu a lepšiemu životu na našej planéte. Prečo je separovanie naozaj dôležité?

 • Znížime ním množstvo odpadu na skládkach a vo veľkej miere pomôže životnému prostrediu.
 • Z odpadu môžu vzniknúť nové tovary, čím zamedzíme plytvaniu ďalšieho materiálu a prírodnými zdrojmi.
 • Recyklácia odpadu má aj ekonomickú výhodu. Šetríme ním energie na spaľovanie alebo výrobu nových tovarov.
 • Vďaka separovaniu vaša domácnosť ušetrí peniažky. Pokiaľ budete triediť odpad, vznikne vám podstatne menšie množstvo komunálneho odpadu.

Slovensko zálohuje!

vyberomat sk triedenie odpadu
vyberomat sk triedenie odpadu

Slovensko v roku 2022 spravilo pre životné prostredie veľkú službu. V našom štáte sa začali zálohovať jednorazové plastové fľaše a plechovky. S novými pravidlami prichádza veľa otázok. Čo treba o zálohovaní fliaš a plechoviek vedieť?

Ako spoznám fľaše a plechovky, ktoré sa zálohujú?

V blízkosti čiarového kódu sa nachádza označenie Z (viď. obrázok vyššie). Všetky takto obaly môžete vkladať do špeciálnych zberných nádob, nachádzajúcich sa v obchodoch. Neoznačené fľaše a plechovky vhadzujte do žltých kontajnerov pre plastový odpad.

Ktoré fľaše a plechovky môžeme zálohovať?

Všetky jednorazové PET fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3 l, označené značkou Z. Označenie sa môže nachádzať na minerálnych vodách, sladených nápojoch, ovocných šťavách, ľadových čajoch, energetických nápojoch, pivách, vínach a miešaných alkoholických nápojov.

Ktoré obaly sa nezálohujú?

Do špeciálnych zberných nádob nepatria plastové obaly od iných potravín, kozmetiky a alkoholických nápojov s vyšším obsahom alkoholu, ako 15 %. Taktiež sa nezálohujú fľaše od octu a oleju, sirupov a mlieka.

V akom stave zálohovať obaly?

Nepokrčené, suché a prázdne. Fľaše zálohujte spolu s vrchnákom, vďaka čomu bude recyklácia ešte efektívnejšie. Dôležité je, aby na obaloch ostal čitateľný čiarový kód.

Koľko peňazí za obaly dostanem?

Pri nákupe sa cena nápojov navýši o 15 centov. Túto sumu dostanete po zálohovaní naspäť v plnej výške.

vyberomat sk sixtol tasky na triedeny odpad sort easy
vyberomat sk sixtol tasky na triedeny odpad sort easy

CENA: 7,99 €

vyberomat sk klarstein okosystem l strieborny
vyberomat sk klarstein okosystem l strieborny

CENA: 79,90 €

vyberomat sk toro kos nerezovy s plastovym vekom na triedeny odpad l
vyberomat sk toro kos nerezovy s plastovym vekom na triedeny odpad l

CENA: 94,50 €

Žltý kontajner na triedenie odpadu – PLASTY

Výrobky, ktoré patria do žltého kontajneru sú označené skratkami: PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS a O.

vyberomat sk triedenie odpadu plast
vyberomat sk triedenie odpadu plast

Čo sem patrí: stlačené PET fľaše od nápojov, plastové obaly od tekutých pracích prostriedkov, aviváže atď. (výnimkou sú plasty od škodlivej chémie), obaly od smotany, jogurtov, tetrapaky, polystyrén, obaly od kozmetických produktov, igelitové vrecká.

Ak obec určí (chýba červený/ oranžový kontajner), do žltej nádoby na odpad patria aj kovy: plechovky od nápojov, konzervy, drôty a drobné kovové predmety.

Čo sem nepatrí: fľaše od oleja, nádoby od chemikálií, nádoby od farby, plienky a iné znečistené hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, plastové šnúry, káble, pneumatiky.

Tipy a triky

 • Plasty treba pred vhodeným do smetnej nádoby postláčať, aby ste ho zbavili prebytočného vzduchu a ušetrili miesto.
 • Kelímky od jogurtov, smotán a pod. nemusíte umývať. Stačí vyškrabanie zvyškov.

Ako sa spracováva plastový odpad?

V dotrieďovacom závode sa plastový odpad rozdelí od nečistôt a prímesí. Následne sa triedy na jednotlivé komodity. Posledným krokom je, že sa vytriedený plast lisuje do balíkov a posiela na ďalšie spracovanie konečnému odberateľovi.

Modrý kontajner na triedenie odpadu – PAPIER

Výrobky, ktoré patria do modrého kontajneru sú označené skratkou: PAP.

vyberomat sk triedenie odpadu papier
vyberomat sk triedenie odpadu papier

Čo sem patrí: noviny, časopisy, kancelársky papier (bez samoprepisovacieho a kopírovacieho papiera), kartónové obaly, knihy, skratovaný kancelársky papier.

Čo sem nepatrí: viacvrstvové obaly, voskový papier, mastný papier, znečistený papier, alobal, kopírovací a samoprepisovací papier, plienky, pauzovací papier, dosky, plasty, kovy, tatrapaky, asfaltový a dechtovaný papier.

Tipy a triky

 • Papier treba pred vhodeným do smetnej nádoby postláčať, aby ste ho zbavili prebytočného vzduchu a ušetrili miesto.

Ako sa spracováva papierový odpad?

Najskôr sa papier vytriedi v dotrieďovacom závode. Oddelia sa nečistoty a prímesi. Potom sa papier rozdelí na jednotlivé komodity. Následne sa lisujú do balíkov a posielajú na ďalšie spracovanie.

Zelený kontajner na triedenie odpadu – SKLO

Výrobky, ktoré patria do zeleného kontajneru sú označené skratkou: GL.

vyberomat sk triedenie odpadu sklo
vyberomat sk triedenie odpadu sklo

Čo sem patrí: fľaše od nápojov, fľaše od oleja, poháre od zaváranín, vínové fľaše, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy, poháre.

Čo sem nepatrí: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše, žiarovky, drôtené sklo, sklo kombinované s iným materiálom, plasty, železo, tatrapaky.

Tipy a triky

 • Vhadzujte sklenené fľaše bez vrchnákov a uzáverov.

Ako sa spracováva sklenený odpad?

Dá sa separovať stále dookola. Vo vytrieďovacom závode sa od čistého skla oddelia nečistoty a prímesi. Následne sa sklo posiela na spracovanie odberateľom.

Červený kontajner na triedenie odpadu – KOV

Výrobky, ktoré patria do červeného kontajneru sú označené skratkami: FE a ALU.

vyberomat sk triedenie odpadu kov
vyberomat sk triedenie odpadu kov

Čo sem patrí: kovové obaly, železné konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Čo sem nepatrí: kovové obaly kombinované s iným obalom, obaly zo zubnej pasty, veľmi znečistené kovy farbami a chemikáliami, papier, sklo, plast, bioodpad.

Tipy a triky

Pokiaľ obec nemá červený alebo oranžový kontajner, môžete tento odpad vyhadzovať spolu s plastami do žltej nádoby.

Ako sa spracováva kovový odpad?

Dá sa recyklovať stále dookola. Najskôr sa musí tento odpad vytriediť. Následne sa pošle na pretavenie, kde nekovové zvyšky pri vysokých teplotách zhoria.

Čierny kontajner na triedenie odpadu – KOMUNÁLNY ODPAD

Čo sem patrí: všetok odpad, ktorí sa nedá ďalej recyklovať.

Čo sem nepatrí: stavebný materiál, bioodpad, nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, tatrapaky, papier, plast, sklo, železo.

Ako sa spracováva komunálny odpad?

Tento odpad sa nedá separovať. Spracováva sa spaľovaním, prípadne skádkovaním.

Hnedý kontajner na triedenie odpadu – BIOODPAD

Čo sem patrí: biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrady, trávy, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju, piliny a hobliny.

Čo sem nepatrí: vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedál, potraviny v obaloch, mäso, uhynutá zver, kamene, šupky z vajec, kosti, oleje.

Tipy a triky

 • Existujú biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré môžete vhodiť do nádoby spolu s odpadom.

Ako sa spracováva bioodpad

Odpad sa rozloží prirodzeným spôsobom.

Béžový kontajner na triedenie odpadu – TEXTIL

Výrobky, ktoré patria do béžového kontajneru sú označené skratkou: TEX.

Čo sem patrí: všetok textil.

Čo sem nepatrí: papier, plast, kov, železo, bioodpad, silne znečistené textílie, textílie znečistené chémiou, nebezpečný odpad.

Tipy a triky

 • Zachovalé oblečenie môžete predať cez online bazár alebo swap. Najlepšou možnosťou je zaniesť takého oblečenie na miesta, kde je to potrebné, napr. charity a podobne.

Nakoniec sme si pre vás pripravili pár tipov, ako môžete svoj starý textil recyklovať.

Textil a šatstvo si vďaka návodom na googli môžete pretvoriť na množstvo užitočných vecí. Okrem úžitku získate originálne kúsky, ktoré nebude mať nikto iný. Kreativite sa medze nekladú a možností je naozaj veľa.

 • Zo starého šatstva si môžete jednoducho vytvoriť originálnu plátenú tašku alebo kapsičku.
 • Bavlnený textil, môžete využiť ako odličovacie tampóny na tvár.
 • Z veľmi dotrhaného textilu si môžete vytvoriť handričky alebo vreckovky.
 • Dobrým spôsobom recyklovania textilu je vytvorenie si originálnych a jedinečných obliečok na vankúš.

Tip: návod na rýchlu výrobu trička nájdete vo videu nižšie

Use Old T shirt to Make a Sturdy Multipurpose Bag

Vložiť komentár

Pin It on Pinterest