Ako vybrať alkohol tester

Alkohol tester vám prezradí, či si môžete pokojne sadnúť za volant. Vďaka nemu rýchlo skontrolujete, aká je aktuálna hladina alkoholu v krvi. Bude si tak môcť byť istí, že vypitý alkohol už z krvi vyprchal a vy už viac nemôžete byť pod jeho vplyvom.

Na trhu nájdete mnoho modelov, ktoré sa od seba líšia viacerými parametrami. Zaujímať vás pravdepodobne bude najmä presnosť merania, aby ste sa na alkohol tester mohli plne spoľahnúť. Od toho bude závisieť najmä výber vhodného typu. Informujte sa tiež o rozsahu, rýchlosti a presnosti merania. Na trhu nájdete tiež modely s rôznym spôsobom napájania a v rôznej veľkosti. Líšiť sa od seba môžu aj funkciami, ktoré alkohol tester ponúka.

Typy alkohol testerov

Alkohol testery sa delia na niekoľko typov podľa použitej metódy merania. Jednotlivé metódy sa odlišujú jednoduchosťou použitia, presnosťou a tiež rozsahom merania. Aby ste si vybrali vhodný typ, zvážte, na aké účely budete alkohol tester používať. Ak potrebujete len občas skontrolovať hladinu alkoholu v krvi napríklad po rodinnej oslave, bude pre vás zbytočné investovať do typu, ktorý je vhodný na pravidelné merania s veľkou presnosťou a naopak.

vyberomat sk alkohol tester
vyberomat sk alkohol tester

Detekčné trubičky

S detekčnými trubičkami sa stretol každý, koho ešte v nie tak dávnej minulosti zastavila na kontrolu policajná hliadka. Skladajú sa z trubičky, na ktorú sa nasadí jednorazový náustok a balónik. Po nafúkaní balónika sa tento sfarbí podľa toho, koľko alkoholu ste požili. Táto metóda je síce lacná, no neposkytuje presné výsledky.

Polovodičové alkohol testery

Aj polovodičové alkohol testery patria medzi lacnejšie riešenia. Fungujú na princípe zmeny elektrického napätia, ku ktorému dochádza po stretnutí nahriateho senzora v prístroji s etanolom. Tester je potom schopný na základe reakcie určiť objem etanolu v dychu. Nevýhodou môže byť potreba čakania na to, kým sa senzor v prístroji nahreje. Nemôžete ho preto použiť ihneď po zapnutí.

Meranie môže ovplyvniť prítomnosť iných látok v dychu, preto neposkytuje presné výsledky. Musíte počítať s možnosťou odchýlky od skutočnosti do 10 %. Presnosť sa tiež pri častom používaní môže meniť. Ak sa rozhodnete pre polovodičový alkohol tester, mali by ste vedieť, že je vhodný len na občasné meranie.

Elektrochemické alkohol testery

Pre tých, ktorí vyžadujú čo najväčšiu presnosť merania, sú určené elektrochemické alkohol testery. Pri meraní môžete rátať s presnosťou až na 0,1 ‰. Tento typ používa meranie na základe premeny etanolu na elektrický prúd, preto pri testovaní nereaguje na iné látky v dychu. Výhody sú tiež v tom, že výsledok neovplyvní sila výdychu a presnosť zariadenia sa nemení ani pri častom používaní. Pri nákupe však počítajte s väčším výdavkom. Drahšie modely je dokonca možné prepojiť s počítačom. Pri nákupe však dávajte pozor na kvalitu. Aj pri tomto type sa môže stať, že kúpite nekvalitný a nepresný alkohol tester.

vyberomat sk alkohol tester
vyberomat sk alkohol tester

Spektrofotometrické alkohol testery

Tento typ nie je vhodný pre bežných používateľov kvôli jeho vysokej cene. Využíva sa len na profesionálne účely. Spomíname ho len pre komplexnosť nášho prehľadu. Spektrofotometrické alkohol testery využívajú metódu absorpcie elektromagnetického žiarenia v infračervenom spektre a sú najpresnejšie.

Podľa čoho vyberať

Alkohol testery sa od seba odlišujú nielen princípom merania. Pri výbere bude potrebné zvážiť aj ďalšie parametre.

Rozmery

Tieto prístroje nie sú veľké. Bez problémov by sa vám mali zmestiť do priehradky v aute. Priemerná veľkosť nepresahuje 10 cm do výšky a 5 cm do šírky. Na trhu nájdete tiež menšie modely, ktoré si môžete dať napríklad do vrecka. Tieto však spravidla nie sú veľmi presné.

Spôsob napájania

Alkohol testery bývajú napájané pomocou vymeniteľných batérií alebo nabíjateľného akumulátora. Obidva spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Vymeniteľné batérie budete musieť k testeru dokupovať. Keďže však nejde o prístroj s veľkou spotrebou, tieto náklady nebudú veľmi vysoké.

Vstavaný akumulátor bude potrebné nabíjať. Pri kúpe skontrolujte, či budete môcť vyhliadnutý model nabíjať aj v aute.

Pozor na okolitú teplotu

Meranie testerom môže ovplyvniť, ak prekročíte teplotný rozsah, v ktorom dokáže fungovať bez problémov. Spodná hranica teploty môže byť najmenej 0 °C, horná 40 °C. Ideálne fungovanie je pri izbovej teplote. Teplotný rozsah nájdete v popise každého modelu. Keďže môže byť pri jednotlivých testeroch rôzny, odporúčame vám ho skontrolovať.

Presnosť merania

Pri používaní alkohol testera vás iste bude zaujímať jeho presnosť. Čím presnejší tento prístroj bude, tým viac sa na zistené výsledky budete môcť spoľahnúť. Nebude sa vám tak môcť stať, že v krvi zostane zvyškový alkohol a vy o tom nebudete vedieť. Presnosť testerov sa udáva v percentách.

vyberomat sk alkohol tester
vyberomat sk alkohol tester

Lacné alkohol testery môžu mať odchýlku od skutočnosti až do 15 %. Pri polovodičových počítajte s presnosťou na 10 %. Dostatočná presnosť je ale až na 5 %. Takýto tester už môžete spoľahlivo využívať aj napríklad pri kontrole zamestnancov na pracovisku. Najpresnejšie merania s ešte vyššou presnosťou vám poskytnú alkohol testery s fuel cell senzorom.

S presnosťou merania súvisí tiež to, koľko desatinných miest bude mať zobrazený výsledok. Na väčšine kvalitných testerov sa stretnete so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta.

Rýchlosť merania

Rýchlosť merania stanovuje čas, za ktorý prístroj dokáže hladinu alkoholu v krvi namerať. Najvyššia rýchlosť, ktorú testery dosahujú, je meranie do 5 sekúnd. Najpomalšie meranie by malo byť k dispozícii do 60 sekúnd.

Rozdiely môžu byť tiež v čase prípravy testera. Tento čas hovorí o tom, ako dlho budete musieť po zapnutí počkať, kým budete môcť začať s meraním. Spravidla je to od 5 do 25 sekúnd.

Rozsah merania                  

Rozsah merania určuje od akej spodnej hranice až po ktorú hornú hranicu bude vedieť alkohol tester namerať výsledok. Ideálne je, a väčšina testerov túto spodnú hranicu dosahuje, aby tester meral už od nuly. Môžete sa však stretnúť aj s takými modelmi, ktoré merajú až od 0,2 ‰. Maximálna hodnota sa bežne pohybuje od 4 do 5 ‰.

Kalibrácia

Alkohol testery vyžadujú pravidelné odborné kalibrovanie senzora, prípadne jeho výmenu. To, ako často bude potrebné prístroj kalibrovať, je stanovené počtom vykonaných meraní alebo uplynutím stanoveného času. Doba, po ktorej je potrebné tester kalibrovať, býva 6 – 12 mesiacov. Počet meraní sa pohybuje od 30 do 100.

Náustky

Ešte pred tým, ako ukončíte výber alkohol testera, sa informujte o možnostiach kúpy náhradných náustkov a ich cene. A to nielen vtedy, ak budete prístroj používať viacerí. Väčšina náustkov nie je určená na opakované použitie. Prvé náustky by ste mali dostať priamo v balení s testerom. Ďalšie si budete musieť dokúpiť.

Funkcie a vybavenie

Moderné technológie zmenili aj alkohol testery na prístroje s viacerými vymoženosťami. Môžete si tak vybrať napríklad model s úložiskom alebo možnosťou pripojenia k počítaču. A funkcií, ktoré vám jeho používanie uľahčia, je ešte viac.

Displej — pri kúpe máte na výber LCD alebo LED displeje. Displej vám zobrazí nameranú hladinu alkoholu v krvi, históriu meraní, odhad triezvosti alebo iné údaje v závislosti od konkrétneho modelu. Výhodou je, ak si vyberiete displej s podsvietením. Budete tak môcť prečítať výsledok merania aj v zhoršených svetelných podmienkach.

Úložisko — slúži k archivácii nameraných údajov v pamäti. K výsledkom merania môžete mať na niektorých testeroch možnosť sledovať aj čas meraní alebo ich grafické zobrazenie.

vyberomat sk alkohol tester
vyberomat sk alkohol tester

Prepojenie s počítačom a mobilom — umožní ukladať namerané dáta do iných zariadení, kde ich môžete ďalej vyhodnocovať. Prenos dát sa uskutočňuje cez Bluetooth alebo kábel.

Signalizácia — upozorňuje signálom na to, že ste do testera vdýchli dostatok vzduchu na meranie.  Niektoré modely upozornia aj na potrebu kalibrácie.

Automatické vypnutie — alkohol tester sa po určitej dobe nečinnosti sám vypne. Pomáha vám tak predĺžiť výdrž batérií.

Odhad triezvosti — prístroj podľa nameranej hodnoty vypočíta, aký čas zostáva do úplného vytriezvenia. Tento výsledok však nie je 100 % spoľahlivý. Pre kontrolu odporúčame vykonať v daný čas ďalšiu kontrolu.

Tipy na záver

Alkohol tester vás informuje o tom, aká je hladina zostatkového alkoholu vo vašej krvi. Aj keď sa jedná o neveľký prístroj, pri jeho kúpe by ste mali dodržať niekoľko zásad. Dosiahnete tak, že si vyberiete model, ktorý bude zodpovedať vašim požiadavkám. Vyberte si vhodný typ testera, skontrolujte spôsob napájania, jeho veľkosť, presnosť a rýchlosť merania. Pri používaní nezabudnite na pravidelnú kalibráciu, ktorú musí vykonať odborník.

Aby bol nameraný výsledok spoľahlivý, pri meraní dodržiavajte nasledovné zásady:

  1. Testovanie vykonávajte minimálne 15 minút po požití alkoholu.
  2. Pred meraním nefajčite.
  3. Ak používate polovodičový alkohol tester, vyhnite sa konzumácii iných jedál. Môžete si tiež ústa vypláchnuť vodou.
  4. Vzduch vdychujte rovnomerne počas celej doby potrebnej na meranie.
vyberomat sk dron

Ako vybrať lietajúci dron

Drony sú lietajúce stroje, ktoré vám umožnia sledovať svet z výšky a počas toho vytvárať nádherné letecké videá a fotky. Ide o jednu z najzaujímavejších a najviac inovatívnych technologických noviniek poslednej…
vyberomat sk digital camera

Ako vybrať digitálny fotoaparát

Fotoaparáty sú skvelým vynálezom, ktorý umožňuje zachytiť kúzlo okamihu. Tie digitálne zasa umožňujú to, že už nemusíte fotografie pracne vyvolávať, ale dajú sa rýchlo a ľahko…
vyberomat sk bluetooth speaker

Ako vybrať bezdrôtový reproduktor

Už vás nebaví počúvať hudbu z vášho telefónu alebo by ste si radi vychutnali plnohodnotnejší zvukový zážitok ako prostredníctvom slúchadiel? Ak áno, tak sú pre vás…
vyberomat sk bluetooth headphones

Ako vybrať bezdrôtové slúchadlá

Slúchadlá sú neoceniteľným doplnkom všetkých, ktorí si chcú vychutnať hudbu či film bez toho, aby ich rušilo okolie. Súčasným trendom sú bezdrôtové slúchadlá, ktoré sú…
vyberomat sk dog bowl

Ako vybrať správnu misku pre psa

Pokiaľ máte doma psieho kamaráta, patrí miska k základnému vybaveniu, bez ktorého sa nezaobídete. Každý pes by mal mať aspoň dve misky – jednu na krmivo…

Vložiť komentár