Ako vybrať najlepšiu čističku vzduchu

Čistička vzduchu zbaví vzduch v miestnosti prachu, peľu a iných nečistôt. Niektoré typy dokážu vzduch vyčistiť dokonca aj od baktérií, plesní a roztočov. Čističky vzduchu využijete najmä, ak máte doma človeka s chronickými dýchacími problémami alebo alergika. Pomôžu tiež, ak sa váš dom alebo byt nachádza v prašnom prostredí či blízko frekventovanej cesty.

Pred výberom čističky vzduchu si zodpovedajte nasledovné otázky:

  • V akom veľkom priestore potrebujete čistiť vzduch?
  • Ktoré nečistoty má čistička vzduchu zachytiť?
  • Trpí niektorý z členov vašej domácnosti alergiami či inými dýchacími problémami?

Na základe vašich odpovedí pristúpite k výberu konkrétneho modelu. Aby čistička vzduchu vyhovovala presne vašim požiadavkám, skontrolujte jednotlivé parametre, typ používaného filtra alebo prídavné funkcie.

vyberomat sk air purifier
vyberomat sk air purifier

Ako vybrať čističku vzduchu

Pri výbere tohto spotrebiča je potrebné zvážiť viacero parametrov. Vychádzajte z vašich požiadaviek na veľkosť miestnosti, hlučnosť a účinnosť čistenia.

Vzduchový výkon

Jedným zo základných parametrov výberu čističky vzduchu je vzduchový výkon. Potrebný výkon sa odvíja od veľkosti priestoru, v ktorom potrebujete vzduch vyčistiť. Ak by výkon nebol dostatočný, čistička by nebola účinná.

Vzduchový výkon sa pri jednotlivých modeloch udáva v metroch kubických za hodinu. Pri kúpe myslite na to, že pre dostatočnú účinnosť čistenia je potrebné vzduch prečistiť za jednu hodinu dva až tri krát. Pre osoby s alergiami až štyri krát. Ak plánujete čističku používať vo viacerých miestnostiach, vyberajte podľa veľkosti najväčšej z nich.

Vzduchový výkon čističky vzduchu sa na väčšine modelov dá prepínať. Túto funkciu využijete, ak čističku prenesiete do menšej či väčšej miestnosti.

Hlučnosť

Hlučnosť čističiek vzduchu sa udáva v dB. Pre použitie v domácnosti nie je vhodný hluk vyšší ako 40 dB. Na tento parameter potrebujete prihliadať hlavne vtedy, ak budete čističku používať aj v noci. Počas noci by nemala hlučnosť presiahnuť 30 dB. Hlučnosť čističky závisí od typu filtra. Najtichší chod majú elektrostatické filtre. Vyššiu hlučnosť dosahujú čističky s HEPA filtrom.

Spotreba elektrickej energie

Čističky vzduchu patria medzi spotrebiče s nízkou spotrebou elektriny. Pohybuje sa od 3 do 100 W. Vyššiu spotrebu majú modely s ventilátorom. Celková spotreba sa bude líšiť podľa toho, na akú dlhú dobu a na aký stupeň výkonu bude zapnutá. Údaj o spotrebe by vás vzhľadom na jeho nízku hodnotu mal zaujímať až medzi poslednými. Oveľa dôležitejšie je dosiahnuť požadovanú účinnosť čistenia vzduchu.

Rozmery a hmotnosť

Údaj o hmotnosti čističky vzduchu je dôležitý, ak ju plánujete používať vo viacerých miestnostiach. Rozmery vybraného modelu by ste mali zvážiť najmä vtedy, ak máte malý byt. Vopred si preto premyslite, kam budete čističku vzduchu umiestňovať.

Dizajn

S umiestnením čističky vzduchu priamo súvisí aj jej dizajn. V ponuke výrobcov nájdete modely zväčša v bielej, striebornej a čiernej farbe.

vyberomat sk air purifier
vyberomat sk air purifier

Účinnosť čističky a druhy filtrov

Väčšina modelov, ktoré nájdete na trhu, je vybavená minimálne dvoma filtrami. Práve od nich závisí účinnosť čističky vzduchu. Môžete sa stretnúť s nasledovnými:

HEPA filter

HEPA filter dosahuje až 100 % účinnosť. Zachytí prach a iné drobné nečistoty, plesne, peľové čiastočky, zvieracie alergény, zápach a dym. Nevýhodou čističiek s týmto typom filtra je vyššia hlučnosť. HEPA filter tiež budete musieť častejšie meniť kvôli jeho zaneseniu. Niektoré HEPA filtre sú umývateľné, iné jednoducho vymeníte za nový.

Elektrostatický filter

Elektrostatický filter má 99 % účinnosť. Na čistenie vzduchu využíva statickú elektrinu. Pomocou nej nabíja častice vzduchu a priťahuje ich. Jeho výhodou je tiež tichý chod. Elektrostatické filtre sa dajú umývať, čo znižuje náklady na používanie. Čističky vzduchu s týmto typom filtra zachytávajú prach, alergény, vírusy, baktérie a plesne. Proti pachom a dymu nemajú žiadnu účinnosť.

Vodný filter

Výhodou vodného filtra je nízka hlučnosť. Všetky nečistoty sa zachytávajú vo vode, takže tento typ filtra nie je potrebné meniť. Meniť je potrebné len vodu vo filtri. Pri čistení vzduchu sa voda z filtra odparuje, takže takáto čistička vzduchu pôsobí zároveň aj ako zvlhčovač. Nevýhodou je nižšia účinnosť a to len 50 – 70 %. Kvôli usadzovaniu vodného kameňa je tiež potrebné nádobku filtra čistiť. Vodný filter vyčistí vzduch od prachu a mikróbov. Neporadí si však so zápachom.

Fotokatalytický filter

Fotokatalytický filter používa pri čistení vzduchu chemické reakcie, ku ktorým dochádza pod vplyvom UV žiarenia ako katalyzátora. Tento typ filtra odstraňuje zo vzduchu vírusy, baktérie aj toxické látky. Výhodou je, že ho nie je potrebné meniť. Nevýhodou je, že produkuje ozón.

Uhlíkový filter

Samostatný uhlíkový filter odstraňuje pachy a dym. Proti prachu, peľu či vírusom nie je účinný. Najčastejšie sa preto kombinuje s HEPA filtrom.

vyberomat sk air purifier
vyberomat sk air purifier

Funkcie čističiek vzduchu

Pohodlie pri používaní a maximálny úžitok z čističiek vzduchu pomáhajú dosiahnuť viaceré funkcie.

Indikátor výmeny filtra — tento indikátor sleduje účinnosť čistenia a upozorní na potrebu výmeny alebo vyčistenia filtra.

Senzory znečistenia vzduchu a škodlivín — tieto senzory sledujú kvalitu okolitého vzduchu. Reagujú na prach, pachy aj baktérie.

Automatický režim — na základe informácií senzorov znečistenia automaticky upravuje výkon čističky vzduchu.

Nočný režim — umožňuje nastavenie čističky do režimu s nižšou hlučnosťou.

Časovač — nastaví automatické vypnutie alebo zapnutie na zvolený čas.

Regulácia výkonu — umožní nastaviť požadovaný výkon. Túto funkciu využijete napríklad, keď čističku používate vo viacerých miestnostiach. Vhodné je tiež regulovať výkon čistenia podľa času. Kým cez deň budete potrebovať nastaviť vyšší výkon, v noci vám postačí aj nižší.

Diaľkové ovládanie — umožní ovládanie spotrebiča na diaľku pomocou ovládača.

SMART čističky vzduchu — je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie vo vašom telefóne. Môžete tak sledovať čistotu vzduchu a nastaviť potrebný výkon čističky, aj keď práve nie ste doma.

Ionizátor — ionizátor je funkcia, ktorá ionizuje vzduch pomocou elektrického výboja. Záporné ióny pomáhajú zhlukovať častice prachu, dymu alebo zápachu, čo zvyšuje účinnosť čističiek. Niektoré citlivejšie osoby môžu ionizáciu horšie znášať, preto je dobré túto funkciu vyskúšať ešte pred zakúpením čističky vzduchu.

Tipy na záver

Čističky vzduchu pomáhajú všade tam, kde nie je možné dostatočnú čistotu ovzdušia zabezpečiť vetraním. Oceníte ich, ak bývate v prašnom prostredí alebo, ak máte doma domácich miláčikov. Čističky vzduchu dokážu v závislosti od použitého filtra vyčistiť vzduch od prachu, zápachu, dymu, roztočov, peľov či iných alergénov aj od vírusov a baktérií.

Pri výbere čističky vzduchu vopred zvážte vaše požiadavky na výkon, účinnosť čistenia, hmotnosť, rozmery a dizajn. Dôležité sú tiež vaše požiadavky na prídavné funkcie. Môžete si tak vybrať model s časovačom, diaľkovým ovládaním či SMART čističku vzduchu. Nezabudnite na pravidelnú výmenu alebo čistenie filtra. Dosiahnete tak stabilnú účinnosť spotrebiča.

Vložiť komentár

Pin It on Pinterest